PO 1230 pomiar natężenia przepływu


Zespół czynności mających na celu określenie natężenia przepływu odpowiadającego aktualnemu stanowi wody w rzece.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl