PO 1235 techniczna ochrona przeciwpowodziowa


Zespół obiektów (zapory, zbiorniki, obwałowania, kanały ulgi itp.) mający na celu ograniczenie skutków wezbrań za pomocą środków fizycznych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl