PO 1237 sublimacja


Przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przejściu z fazy stałej w fazę gazową.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl