PO 1262 błąd systematyczny patrz tez błąd; błąd gruby;


Błąd pomiaru stale obciążający wyniki, zmieniający wartość według możliwej do określenia reguły, np. przy zmianie aparatury, metody pomiarowej, obserwatora lub warunków. Błąd może być kompensowany przez wprowadzenie odpowiedniej poprawki.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl