PO 1279 opad na powierzchnię gruntu


Część opadu osiągająca powierzchnię gruntu na skutek przenikania pomiędzy gałęziami, liśćmi i pojedynczymi roślinami.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl