PO 1303 czas przemieszczania się fali wezbraniowej


Czas przemieszczania się pewnej objętości wody w korycie otwartym (np. fali powodziowej) między dwoma przekrojami zgodnie z biegiem cieku.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl