PO 1306 dopływ


Ciek wpadający do większego cieku lub do jeziora.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl