PO 1317 warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym


Warstwa wodonośna zawierająca wody gruntowe o swobodnym zwierciadle, nad którym rozciąga się strefa aeracji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl