PO 1322 przepływ nieustalony


Przepływ o prędkości zmiennej w czasie, zarówno pod względem wartości, jak i kierunku.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl