PO 1324 górny odcinek (bieg) rzeki


Koryto rzeczne w górnej części zlewni.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl