PO 1333 zmienna losowa patrz tez zmienna;


Wielkość liczbowa o takiej właściwości, że może przyjmować dowolne wartości z zadanego zbioru z określoną częstością względną lub prawdopodobieństwem. Do jej zdefiniowania jest niezbędne nie tylko określenie zbioru wartości, jak w przypadku zwykłej zmiennej matematycznej, lecz także wyznaczenie związanej z nią funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl