PO 1344 lepkość


Właściwość cieczy przeciwstawiania się przemieszczaniu jej poszczególnych warstw przy występowaniu gradientu prędkości; zwykle wyrażana współczynnikiem lepkości.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl