PO 1372 potrzeby wodne patrz tez zapotrzebowanie na wodę, dawka nawodnienia;


Ilość wody konieczna w danym okresie do całkowitego zaspokojenia znanego lub szacowanego zapotrzebowania.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl