PO 1377 ocena zasobów wodnych, inwentaryzacja zasobów wodnych


Wyznaczenie miejsc występowania, wielkości, dostępności i jakości zasobów wodnych pod kątem ich wykorzystania i zagospodarowania.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl