PO 1381 prognozowanie możliwości zaopatrzenia w wodę


Przewidywanie dostępnych zasobów wody, z uwzględnieniem rozkładu elementów hydrologicznych w czasie i odpowiadającego im prawdopodobieństwa.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl