PO 1402 straty wydatku studni


Spadek zwierciadła (ciśnienia) wywołany opornością strefy przyfiltrowej oraz przepływem turbulentnym przez filtr lub ściany studni i przy wejściu do pompy.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl