PO 1414 wyczerpanie


CaƂkowite pobranie wody ze zbiornika powierzchniowego lub podziemnego.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl