PO 1416 wydatek patrz tez odpływ jednostkowy;


(1) Ilość wody powierzchniowej lub podziemnej, którą można uzyskać ze zlewni w danym przedziale czasu, do wykorzystania w określonym celu.

(2) Ilość wody odpływająca ze zlewni w danym czasie, na jednostkę powierzchni zlewni.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl