RO 0026 aerare


Adiţionarea de aer în apă rezultând o creştere a conţinutului de oxigen dizolvat.