RO 0135 biomasă


Masa totală de materie vie într-o masă de apă dată.