RO 0300 degradare


Dezagregarea şi uzura rocilor, falezelor, pantelor abrupte, teraselor, albiilor cursurilor de apă sub acţiunea apei, agenţilor atmosferici, biologici şi a altor agenţi.