RO 0697 zonă de convergenţă intertropicală


Zonă restrânsă unde se întâlnesc alizeele celor două emisfere.