RO 0971 perioadă de revenire a unei ploi de o intensitate dată


Interval de timp mediu, exprimat în ani, între o ploaie de o intensitate dată şi o ploaie a cărei intensitate este egală sau superioară.