SL 0026 prezračevanje


Vnašanje zraka v vodo za zvišanje koncentracije v vodi raztopljenega kisika.