SL 0420 evtrofično jezero


Jezero, za katerega je značilna velika količina hranil in snovi biološkega izvora ter poleti močno razvit fitoplankton.