SL 0751 krajevni dotok sin. lokalni dotok; gl. tudi stranski dotok;


(1) Voda, ki priteka v vodotok med dvema merilnima postajama (vodomeroma). (GHP)

(2) Voda, ki priteka v zbiralnik po stranskih pritokih.