SL 0932 izločljiva voda sin. padavinska voda;


Količina vode, izražena v višini ali masi, ki bi jo dobili, če bi se celotna količina vodne pare v določenem stebru ozračja kondenzirala in padla na enoto vodoravne površine.