SL 0982 pretočna krivulja sin. pretočna preglednica; gl. tudi pretočno razmerje;


Krivulja, ki kaže razmerje med vodostajem in pretokom vodotoka na hidrometrični postaji (TR). Če je izražena v številkah, se imenuje pretočna preglednica.