SL 1047 koreninsko območje


Sloj tal, v katerem so korenine rastlin.