SL 1306 pritok


Vodotok, ki se steka v večji vodotok ali v jezero.