TG 0420 Кўли эвтрофї


Кўле, ки ба он миќдори зиёди моддањои биогенї ва ѓизої ва нумўи баланди фитоплактон дар тобистон хос аст.