TG 0697 Ќитъаи дохилихокии конвергенсия


Ќитъаи борик, ки дар он пассатњои (боди хушк) њар ду нимкурра во мехўранд.