TG 0982 Каљхаттаи масраф


Каљхаттае, ки алоќаи миёни сатњ ва масрафи дарёро дар пойгоњи њидрометрї нишон медињад. Њангоми њисобкунї ин љадвал вобастагии нишондодашударо инъикос менамояд.