TR 0673 içe sızma


Yer üstünden yerçekimi etkisiyle suyun toprağın havalanma bölgesi içerisine girip su tablasına doğru hareket etmesi.