TR 0697 dönenceler arası yakınlaşma bölgesi eşanlamlı ekvatoryal cephe;


Kuzey ve güney yarıküreleri alize rüzgarlarının birbirleriyle karşılaştıkları dar bölge.