TR 0751 yerel giriş akımı bakınız lateral giriş akımı ;


1) İki ölçüm istasyonu arasında bir akarsuya giren su.

2) Kendisine drene olan yerel akarsulardan bir rezervuara gelen su akımı.