TR 0982 anahtar eğrisi bakınız seviye-debi ilişkisi ;


Hidrometrik bir istasyonda bir akarsuyun su seviyesi ile debisi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. Sayısallaştırılması durumunda akım anahtar tablosu elde edilir.